053 - سورة النجم (Bintang)


Qari: Mishary Rasheed Al-Efasy

Klik untuk dengar bacaan lain.

Abdelbari Al-Toubayti
Abdul Aziz Al-Ahmad
Abdulbari Mohammad
Abdulbasit Abdulsamad (Hafs A'n Assem)
Abdulbasit Abdulsamad (Mojawwad)
Abdulbasit Abdulsamad (Warsh An Nafi)
Abdullah Al-Johany
Abdullah Basfer
Abdullah Khayyat
Abdulmohsin Al-Qasim
Abdulmohsin Al-Obaikan
Abdulrahman Alsudaes
Abdulrasheed Soufi (Assosi An Abi Amr)
Abdulrasheed Soufi (Hamzah An Khalaf)
Abdulwadood Haneef
Abu Bakr Al Shatri
Adel Al-Khalbany
Adel Ryyan
Ahmad Al-Ajmy
Ahmad Al-Hawashi
Ahmad Nauina
Ahmed Saber
Akram Alalaqmi
Al-Qaria Yassen
Alashri Omran
Ali Alhuthaifi (Qalon An Nafia)
Ali Alhuthaifi (Hafs A'n Assem)
Ali Hajjaj Alsouasi
Ali Jaber
Aloyoon Al-Koshi (Warsh)
Alzain Mohammad Ahmad
Emad Hafez
Fares Abbad
Hani Arrifai
Ibrahim Al-Akdar
Ibrahim Aldosari
Jamaan Alosaimi
Jamal Shaker Abdullah
Khaled Al-Qahtani
Khalid Abdulkafi
Khalid Almohana
Khalifa Altunaiji
Maher Al-Meaqli
Maher Shakhashero
Mahmood Al rifai
Mahmood AlSheimy
Mahmoud Ali Albanna (Hafs A'n Assem)
Mahmoud Ali Albanna (Mjawwad)
Mahmoud Khalil Al-Hussary (Hafs A'n Assem)
Mahmmoud Khalil Al-Husary (Mjawwad)
Mahmmoud Khalil Al-Husary (Warsh)
Mishary Rashed Al-Efasy
Mohammad Abdullkarem
Mohammad Al-Abdullah (Al-Dorai Kisaai)
Mohammad Al-Abdullah (Al-Bizi n Qunbol)
Mohammad Al-Tablaway
Mohammad Saleh Alim Shah
Mohammed Al-Lohaidan
Mohammad Ayyub
Mohammed Siddiq Al-Minshawi (Mojawwad)
Mohammed Siddiq Al-Minshawi (Hafs A'n Assem)
Mousa Bilal
Muftah Alsaltany (AlDorai A'n Al-Kisa'ai)
Muftah Alsaltany (Aldori A'n Abi Amr)
Mustafa Al-Lahoni
Mustafa Ismail
Mustafa Raad Al-Azawi
Mohammad Jibreel
Nabil Ar-Rifa
Omar Al-Qazabri (Warsh)
Saad Al-Ghamdi
Saber Abdulhakm
Sahl Yassin
Salah Albudair
Salah Alhashim
Saud Al-Shuraim
Sayeed Ramadan
Shirazad Taher
Salah Bukhatir
Tawfeeq As-Sayegh
Waleed Alnaihi
Yahya Hawwa
Yasser Al-Mazroyee
Yasser Al-Qurashi
Yousef Alshoaey
Zaki Daghistani

Sembunyikan semula


1 . Wa An-Najmi 'Idhā Hawaá.  

Demi bintang semasa ia menjunam, -  

2 . Mā Đalla Şāĥibukum Wa Mā Ghawaá.  

Rakan kamu (Nabi Muhammad yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu), tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar), dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).  

3 . Wa Mā Yanţiqu `An Al-Hawaá.  

Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.  

4 . 'In Huwa 'Illā Waĥyun Yūĥaá.  

Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.  

5 . `Allamahu Shadīdu Al-Quwaá.  

wahyu itu (disampaikan dan) diajarkan kepadanya oleh (malaikat jibril) yang amat kuat gagah, -  

6 . Dhū Mirratin Fāstawaá.  

Lagi yang mempunyai kebijaksanaan; kemudian ia memperlihatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad) dengan rupanya asal, -  

7 . Wa Huwa Bil-'Ufuqi Al-'A`laá.  

Sedang ia berada di arah yang tinggi (di langit);  

8 . Thumma Danā Fatadallaá.  

Kemudian ia mendekatkan dirinya (kepada Nabi Muhammad), lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit,  

9 . Fakāna Qāba Qawsayni 'Aw 'Adnaá.  

Sehingga menjadilah jarak (di antaranya dengan Nabi Muhammad) sekadar dua hujung busaran panah, atau lebih dekat lagi;  

10 . Fa'awĥaá 'Ilaá `Abdihi Mā 'Awĥaá.  

Lalu Allah wahyukan kepada hambaNya (Muhammad, dengan perantaraan malaikat Jibril) apa yang telah diwahyukanNya.  

11 . Mā Kadhaba Al-Fu'uādu Mā Ra'aá.  

Hati (Nabi Muhammad) tidak mendustakan apa yang dilihatnya.  

12 . 'Afatumārūnahu `Alaá Mā Yaraá.  

Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu?  

13 . Wa Laqad Ra'āhu Nazlatan 'Ukhraá.  

Dan demi sesungguhnya! (Nabi Muhammad) telah melihat (malaikat Jibril, dalam bentuk rupanya yang asal) sekali lagi,  

14 . `Inda Sidrati Al-Muntahaá.  

Di sisi "Sidratul-Muntaha";  

15 . `Indahā Jannatu Al-Ma'waá.  

Yang di sisinya terletak Syurga "Jannatul-Makwa".  

16 . 'Idh Yaghshaá As-Sidrata Mā Yaghshaá.  

(Nabi Muhammad melihat jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah) semasa " Sidratul Muntaha" itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib, yang tidak terhingga.  

17 . Mā Zāgha Al-Başaru Wa Mā Ţaghaá.  

Penglihatan (Nabi Muhammad) tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat (akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya), dan tidak pula melampaui batas.  

18 . Laqad Ra'aá Min 'Āyāti Rabbihi Al-Kubraá.  

Demi sesungguhnya, ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda (yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan) Tuhannya.  

19 . 'Afara'aytumu Al-Lāta Wa Al-`Uzzaá.  

(Setelah kamu - wahai kaum musyrik Makkah - mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah) maka adakah kamu nampak bahawa "Al-Laat" dan "Al-Uzza" -  

20 . Wa Manāata Ath-Thālithata Al-'Ukhraá.  

Serta "Manaat" yang ketiga, yang bertaraf rendah lagi hina itu (layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah)?  

21 . 'Alakumu Adh-Dhakaru Wa Lahu Al-'Unthaá.  

Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki (yang kamu sukai), dan untuk Allah anak perempuan (yang kamu benci)?  

22 . Tilka 'Idhāan Qismatun Đīzaá.  

Pembahagian yang demikian, sudah tentu suatu pembahagian yang tidak adil.  

23 . 'In Hiya 'Illā 'Asmā'un Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Allāhu Bihā Min Sulţānin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa Mā Tahwaá Al-'Anfusu Wa Laqad Jā'ahum Min Rabbihimu Al-Hudaá.  

Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.  

24 . 'Am Lil'insāni Mā Tamannaá.  

Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya? (Tidak!).  

25 . Falillāhi Al-'Ākhiratu Wa Al-'Ūlaá.  

Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia.  

26 . Wa Kam Min Malakin Fī As-Samāwāti Lā Tughnī Shafā`atuhum Shay'āan 'Illā Min Ba`di 'An Ya'dhana Allāhu Liman Yashā'u Wa Yarđaá.  

(Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu) padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya.  

27 . 'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Layusammūna Al-Malā'ikata Tasmiyata Al-'Unthaá.  

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah, yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan,  

28 . Wa Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan.  

Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).  

29 . Fa'a`riđ `An Man Tawallaá `An Dhikrinā Wa Lam Yurid 'Illā Al-Ĥayāata Ad-Dunyā.  

Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran Kami, dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata.  

30 . Dhālika Mablaghuhum Mina Al-`Ilmi 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Biman Ahtadaá.  

(Kepentingan dunia) itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.  

31 . Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Liyajziya Al-Ladhīna 'Asā'ū Bimā `Amilū Wa Yajziya Al-Ladhīna 'Aĥsanū Bil-Ĥusnaá.  

Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi; (diciptakan semuanya itu) untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya.  

32 . Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha 'Illā Al-Lamama 'Inna Rabbaka Wāsi`u Al-Maghfirati Huwa 'A`lamu Bikum 'Idh 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa 'Idh 'Antum 'Ajinnatun Fī Buţūni 'Ummahātikum Falā Tuzakkū 'Anfusakum Huwa 'A`lamu Bimani Attaqaá.  

(Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas keampunanNya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak Ia mencipta kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertaqwa.  

33 . 'Afara'ayta Al-Ladhī Tawallaá.  

Adakah engkau mengetahui (keburukan) orang yang berpaling (dari menurut kebenaran kerana ia dihasut)?  

34 . Wa 'A`ţaá Qalīlāan Wa 'Akdaá.  

Dan setelah ia memberi sedikit pemberiannya, ia memutuskannya (kerana menurut hawa nafsunya)?  

35 . 'A`indahu `Ilmu Al-Ghaybi Fahuwa Yaraá.  

Adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang ghaib sehingga ia dapat mengetahui (bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat)?  

36 . 'Am Lam Yunabba' Bimā Fī Şuĥufi Mūsaá.  

Atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam Kitab-kitab Nabi Musa -  

37 . Wa 'Ibrāhīma Al-Ladhī Wa Ffaá.  

Dan juga (dalam Kitab-kitab) Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya (segala yang diperintahkan kepadanya)?  

38 . 'Allā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhraá.  

(Dalam Kitab-kitab itu ditegaskan): Bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja);  

39 . Wa 'An Laysa Lil'insāni 'Illā Mā Sa`aá.  

Dan bahawa sesungguhnya tidak ada (balasan) bagi seseorang melainkan (balasan) apa yang diusahakannya;  

40 . Wa 'Anna Sa`yahu Sawfa Yuraá.  

Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan (kepadanya, pada hari kiamat kelak);  

41 . Thumma Yujzāhu Al-Jazā'a Al-'Awfaá.  

Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna;  

42 . Wa 'Anna 'Ilaá Rabbika Al-Muntahaá.  

Dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan (segala perkara);  

43 . Wa 'Annahu Huwa 'Ađĥaka Wa 'Abkaá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menyebabkan (seseorang itu bergembira) tertawa, dan menyebabkan (seseorang itu berdukacita) menangis;  

44 . Wa 'Annahu Huwa 'Amāta Wa 'Aĥyā.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang mematikan dan menghidupkan;  

45 . Wa 'Annahu Khalaqa Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthaá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menciptakan pasangan - lelaki dan perempuan, -  

46 . Min Nuţfatin 'Idhā Tumnaá.  

Dari (setitis) air mani ketika dipancarkan (ke dalam rahim);  

47 . Wa 'Anna `Alayhi An-Nash'ata Al-'Ukhraá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang tetap menghidupkan semula (makhluk-makhluk yang mati);  

48 . Wa 'Annahu Huwa 'Aghnaá Wa 'Aqnaá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang memberikan (sesiapa yang dikehendakiNya) apa yang diperlukannya dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan;  

49 . Wa 'Annahu Huwa Rabbu Ash-Shi`raá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah Tuhan (Pencipta) "Bintang Syikra;  

50 . Wa 'Annahu 'Ahlaka `Ādāan Al-'Ūlaá.  

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang membinasakan kaum "Aad" yang pertama (kaum Nabi Hud), -  

51 . Wa Thamūda Famā 'Abqaá.  

Dan kaum "Thamud" (kaum Nabi Soleh). Maka tidak ada seorangpun (dari kedua-dua kaum itu) yang dibiarkan hidup.  

52 . Wa Qawma Nūĥin Min Qablu 'Innahum Kānū Hum 'Ažlama Wa 'Aţghaá.  

Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu (telah juga dibinasakan). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas.  

53 . Wa Al-Mu'utafikata 'Ahwaá.  

Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, Dia lah yang (mengangkatnya ke angkasa dan) menghempaskannya ke bumi;  

54 . Faghashshāhā Mā Ghashshaá.  

Lalu (penduduk) bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya.  

55 . Fabi'ayyi 'Ālā'i Rabbika Tatamāraá.  

Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu (yang tidak terhingga itu) engkau ragu-ragukan (wahai manusia)?  

56 . Hādhā Nadhīrun Mina An-Nudhuri Al-'Ūlaá.  

(Al-Quran) ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!  

57 . 'Azifati Al-'Āzifatu.  

Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu (hari kiamat);  

58 . Laysa Lahā Min Dūni Allāhi Kāshifatun.  

Tidak ada sesiapapun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara "hari kiamat" itu.  

59 . 'Afamin Hādhā Al-Ĥadīthi Ta`jabūna.  

Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini (sehingga kamu mengingkarinya)?  

60 . Wa Tađĥakūna Wa Lā Tabkūna.  

Serta kamu tertawa (mengejek-ejeknya), dan kamu tidak mahu menangis (menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu)?  

61 . Wa 'Antum Sāmidūna.  

Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan?  

62 . Fāsjudū Lillāhi Wa A`budū.  

Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah (yang telah menurunkan Al-Quran itu), dan beribadatlah kamu kepadaNya (dengan sepenuh-penuh tauhid).  

0 Responses to "053 - سورة النجم (Bintang)"