054 - سورة القمر (Bulan)


Qari: Mishary Rasheed Al-Efasy

Klik untuk dengar bacaan lain.

Abdelbari Al-Toubayti
Abdul Aziz Al-Ahmad
Abdulbari Mohammad
Abdulbasit Abdulsamad (Hafs A'n Assem)
Abdulbasit Abdulsamad (Mojawwad)
Abdulbasit Abdulsamad (Warsh An Nafi)
Abdullah Al-Johany
Abdullah Basfer
Abdullah Khayyat
Abdulmohsin Al-Qasim
Abdulmohsin Al-Obaikan
Abdulrahman Alsudaes
Abdulrasheed Soufi (Assosi An Abi Amr)
Abdulrasheed Soufi (Hamzah An Khalaf)
Abdulwadood Haneef
Abu Bakr Al Shatri
Adel Al-Khalbany
Adel Ryyan
Ahmad Al-Ajmy
Ahmad Al-Hawashi
Ahmad Nauina
Ahmed Saber
Akram Alalaqmi
Al-Qaria Yassen
Alashri Omran
Ali Alhuthaifi (Qalon An Nafia)
Ali Alhuthaifi (Hafs A'n Assem)
Ali Hajjaj Alsouasi
Ali Jaber
Aloyoon Al-Koshi (Warsh)
Alzain Mohammad Ahmad
Emad Hafez
Fares Abbad
Hani Arrifai
Ibrahim Al-Akdar
Ibrahim Aldosari
Jamaan Alosaimi
Jamal Shaker Abdullah
Khaled Al-Qahtani
Khalid Abdulkafi
Khalid Almohana
Khalifa Altunaiji
Maher Al-Meaqli
Maher Shakhashero
Mahmood Al rifai
Mahmood AlSheimy
Mahmoud Ali Albanna (Hafs A'n Assem)
Mahmoud Ali Albanna (Mjawwad)
Mahmoud Khalil Al-Hussary (Hafs A'n Assem)
Mahmmoud Khalil Al-Husary (Mjawwad)
Mahmmoud Khalil Al-Husary (Warsh)
Mishary Rashed Al-Efasy
Mohammad Abdullkarem
Mohammad Al-Abdullah (Al-Dorai Kisaai)
Mohammad Al-Abdullah (Al-Bizi n Qunbol)
Mohammad Al-Tablaway
Mohammad Saleh Alim Shah
Mohammed Al-Lohaidan
Mohammad Ayyub
Mohammed Siddiq Al-Minshawi (Mojawwad)
Mohammed Siddiq Al-Minshawi (Hafs A'n Assem)
Mousa Bilal
Muftah Alsaltany (AlDorai A'n Al-Kisa'ai)
Muftah Alsaltany (Aldori A'n Abi Amr)
Mustafa Al-Lahoni
Mustafa Ismail
Mustafa Raad Al-Azawi
Mohammad Jibreel
Nabil Ar-Rifa
Omar Al-Qazabri (Warsh)
Saad Al-Ghamdi
Saber Abdulhakm
Sahl Yassin
Salah Albudair
Salah Alhashim
Saud Al-Shuraim
Sayeed Ramadan
Shirazad Taher
Salah Bukhatir
Tawfeeq As-Sayegh
Waleed Alnaihi
Yahya Hawwa
Yasser Al-Mazroyee
Yasser Al-Qurashi
Yousef Alshoaey
Zaki Daghistani

Sembunyikan semula


1 . Aqtarabat As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru.  

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan.  

2 . Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun.  

Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: (Ini ialah) sihir yang terus menerus berlaku.  

3 . Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun.  

Dan (telah menjadi adat) mereka mendustakan (Nabi Muhammad dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya) serta menurut hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap perkara tetap (menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah).  

4 . Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun.  

Dan sesungguhnya! Telah sampai kepada mereka (dengan perantaraan Al-Quran), sebahagian dari kisah-kisah dan berita (umat-umat yang telah lalu), yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka (dari perbuatan kufur itu).  

5 . Ĥikmatun Bālighatun Famā Tughni An-Nudhuru.  

(Yang demikian ialah) pengajaran yang cukup sempurna; dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah (kepada mereka yang ingkar).  

6 . Fatawalla `Anhum Yawma Yad`u Ad-Dā`ī 'Ilaá Shay'in Nukurin.  

Oleh itu, berpalinglah dari mereka (wahai Muhammad dan janganlah dihiraukan). (Ingatlah) masa (malaikat) penyeru menyeru (mereka pada hari kiamat) kepada perkara yang tidak diingini (oleh orang yang bersalah);  

7 . Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajdāthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun.  

(Pada saat itu) masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.  

8 . Muhţi`īna 'Ilaá Ad-Dā`ī Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun.  

Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. (Pada saat yang demikian), orang-orang yang kafir berkata: Hari ini ialah hari yang amat sukar!  

9 . Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira.  

Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan (Rasulnya); iaitu mereka mendustakan hamba Kami (Nabi Nuh) serta mereka menuduhnya dengan berkata: Dia seorang gila dan dia telah diancam (dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama).  

10 . Fada`ā Rabbahu 'Annī Maghlūbun Fāntaşir.  

Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini dikalahkan (oleh kaumku yang ingkar), oleh itu menangkanlah daku (terhadap mereka)!  

11 . Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin.  

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit, dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah.  

12 . Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqaá Al-Mā'u `Alaá 'Amrin Qad Qudira.  

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air (di sana sini), lalu bertemulah air (langit dan bumi) itu untuk (melakukan) satu perkara yang telah ditetapkan.  

13 . Wa Ĥamalnāhu `Alaá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin.  

Dan Kami bawa naik Nabi Nuh (berserta pengikut-pengikutnya) di atas (bahtera yang dibina) dari keping-keping papan dan paku;  

14 . Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira.  

Yang belayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan Kami; (Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar!  

15 . Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran, maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf?  

16 . Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri.  

Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu.  

17 . Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?  

18 . Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri.  

(Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasulnya (lalu mereka dibinasakan); maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranKu!  

19 . 'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşarāan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin.  

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang, pada hari nahas yang berlanjutan; -  

20 . Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin.  

Yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar.  

21 . Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri.  

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!  

22 . Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?  

23 . Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri.  

(Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi Soleh).  

24 . Faqālū 'Abasharāan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin.  

Lalu mereka berkata: Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila!  

25 . 'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun.  

Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh.  

26 . Saya`lamūna Ghadāan Man Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru.  

Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta, lagi sombong angkuh itu.  

27 . 'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir.  

Sesungguhnya Kami menghantarkan unta betina (yang menjadi mukjizat) sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu (Kami perintahkan Rasul Kami): Tunggulah (apakah yang mereka akan lakukan) serta bersabarlah (terhadap tentangan mereka).  

28 . Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum Kullu Shirbin Muĥtađarun.  

Dan khabarkanlah kepada mereka, bahawa sesungguhnya air (telaga mereka) terbahagi di antara mereka dengan unta itu, tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya (pada hari gilirannya).  

29 . Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţaá Fa`aqara.  

(Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya), lalu mereka memanggil kawan mereka (yang sanggup membunuhnya), dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya.  

30 . Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri.  

Maka perhatikanlah, bagaimana buruknya azabKu dan kesan amaran-amaranKu!  

31 . 'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri.  

Sesungguhnya Kami hantarkan kepada mereka satu pekikan (yang dahsyat), lalu menjadilah mereka (hancur) seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak.  

32 . Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?  

33 . Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri.  

(Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh Rasulnya).  

34 . 'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin Najjaynāhum Bisaĥarin.  

Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut, Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh malam,  

35 . Ni`matan Min `Indinā Kadhālika Najzī Man Shakara.  

Sebagai limpah kurnia dari Kami. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.  

36 . Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri.  

Dan demi sesungguhnya! Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa Kami; dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.  

37 . Wa Laqad Rāwadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri.  

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu Kami hapuskan biji mata mereka, serta (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!  

38 . Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun.  

Dan demi sesungguhnya! Mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari (esoknya).  

39 . Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri.  

Lalu (dikatakan kepada mereka): Rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!  

40 . Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran (daripadanya)?  

41 . Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru.  

Dan demi sesungguhnya! Firaun dan kaumnya telah didatangi (Rasul-rasul) pemberi amaran.  

42 . Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin.  

Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, lalu Kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa.  

43 . 'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Fī Az-Zuburi.  

Adakah orang-orang kafir kamu (wahai kaum musyrik Mekah), lebih baik (kekuatan, kekayaan dan kehandalannya) daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam Kitab-kitab Suci tentang kebebasan kamu (dari azab)?  

44 . 'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun.  

(Mereka tidak mempunyai sebarang bukti) bahkan mereka akan berkata (dengan angkuhnya): Kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri!  

45 . Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura.  

Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.  

46 . Bal As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/haá Wa 'Amarru.  

(Bukan kekalahan itu sahaja) bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya) dan (azab seksa) hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.  

47 . 'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin.  

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat (di dunia), dan (di akhirat pula mereka berada dalam) api Neraka.  

48 . Yawma Yusĥabūna Fī An-Nāri `Alaá Wujūhihim Dhūqū Massa Saqara.  

Semasa mereka diseret di dalam Neraka (dengan tertiarap) atas muka mereka, (serta dikatakan kepada mereka): Rasalah kamu bakaran api Neraka.  

49 . 'Innā Kulla Shay'in Khalaqnāhu Biqadarin.  

Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).  

50 . Wa Mā 'Amrunā 'Illā Wāĥidatun Kalamĥin Bil-Başari.  

Dan hal Kami (dalam melaksanakan apa yang Kami kehendaki), hanyalah satu cara sahaja, (cepat jadinya) seperti sekelip mata.  

51 . Wa Laqad 'Ahlaknā 'Ashyā`akum Fahal Min Muddakirin.  

Dan demi sesungguhnya! Kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu; maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?  

52 . Wa Kullu Shay'in Fa`alūhu Fī Az-Zuburi.  

Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan, adalah tertulis di dalam Kitab suratan amal;  

53 . Wa Kullu Şaghīrin Wa Kabīrin Mustaţarun.  

Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatit.  

54 . 'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa Naharin.  

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, di tempatkan dalam taman-taman Syurga (yang indah) dan (dekat) beberapa sungai,  

55 . Fī Maq`adi Şidqin `Inda Malīkin Muqtadirin.  

Di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan Yang Menguasai segala-galanya, lagi Yang Berkuasa melakukan sekehendakNya.  

0 Responses to "054 - سورة القمر (Bulan)"